ОФІЦІЙНІ УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ

ОФІЦІЙНІ УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ

«Футбольне промо 2018»

1. Терміни та визначення, використані в Офіційних умовах проведення рекламної акції «Футбольне промо 2018» (надалі – Офіційні умови), мають такі значення: 

Рекламна Акція – маркетинговий захід, спрямований на поширення обізнанності щодо продукції під ТМ “Nivea” серед споживачів, збільшення об’ємів її продажу і яка проводиться Організатором в строки та на території, визначеній в даних Офіційних умовах

Замовник/Організатор: Товариство з обмеженою відповідальністю «БаєрсдорфУкраїна», Україна, 04073, м. Київ, проспект C.Бандери, будинок 28-А.

Виконавець: Відповідна Мережа магазинів, в якій проводиться Рекламна Акція відповідно до Офіційних умов.

Загальний фонд заохочень: загальний фонд заохочень складається з алюмінієвих пляшок з логотипом NIVEA MEN, термочашок з логотипом NIVEA MEN, сумок спортивних з логотипом NIVEA MEN, рушників з логотипом NIVEA MEN, косметичок спортивних з логотипом NIVEA MEN, в кількості, визначеній в п.4.2.2. даних Офіційних умов, які надаються Організатором у випадку виконання всіх умов рекламної акції, викладених в даних Офіційних умовах. 

Учасники – будь-які фізичні особи, яким на дату проведення Рекламної Акції виповнилося 18 років, та які протягом Строку проведення Рекламної Акції виконали всі умови для отримання подарунку з Загального фонду заохочень, згідно цих Офіційні умов.. 

2. Загальні умови проведення Рекламної Акції: 
2.1. Рекламна Акція проводиться на території України, крім тимчасово окупованих територій, в мережі магазинів Watsons в період з 03.04.2018 року по 29.04.2018 року включно та в період з 05.06.2018 року по 01.07.2018 року включно, в мережі магазинівEVA в період з 12.04.2018 року по 02.05.2018 року включно та в період з 03.05.2018 року по 16.05.2018 року включно, в мережі магазинів ProStor в період з 23.03.2018 року по 20.04.2018 року включно, в мережі магазинів Shik&Blesk в період з 15.04.2018 року по 15.05.2018 року включно та в мережі магазинів Космо період з 08.05.2018 року по 28.05.2018 року включно.

2.2. Кількість Загального фонду заохочень обмежена згідно п.4.2.2. даних Офіційних Умов.


3. Право на участь в Рекламній Акції: 
3.1. Брати участь в Акції мають право громадяни України, яким виповнилось 18 років (є повнолітніми), які постійно проживають на території України та в період Акції виконали умови цієї Акції (далі – «Учасник Акції»/ «Учасники Акції).

 3.2. Учасниками не визнаються і не мають права брати участь в Акції:

3.2.1. Працівники та представники Організатора та/або Виконавця і будь-яких інших компаній, що беруть участь у підготовці, організації та/або проведенні Акції.

3.2.2. Чоловік або дружина осіб, перелічених в підпункті 3.2.1. пункту 3.2 цих Правил, а також найближчі родичі (дитина, брат, сестра, батько, мати, дід, бабуся і т.д.).

3.2.3. Особи, яким на момент проведення Акції ще не виповнилося 18 років.

3.2.4. Особи, що не виконали вимоги передбачені даними Правилами.

3.3. Надання Учасником Акції невірних/неіснуючих/недостовірних/чужих даних, у т.ч. вигаданих, звільняє Замовника та Виконавця від обов’язку вручити/надіслати Заохочення, і такий Учасник, який здобув право на отримання Заохочення, але надав невірні/неіснуючі/недостовірні/чужі дані, втрачає право на отримання Заохочення.

3.4. Участь в Акції обмежено дієздатних та недієздатних громадян здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством України.

3.5. Учасники Акції під час участі в Акції зобов’язуються: - дотримуватися вимог даних Офіційних Умов та норм чинного законодавства України; - дотримуватися Умов використання www.niveamen.ua (Веб-сайт), - свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції; - не чинити дій, які ставлять під сумнів правомочність та добросовісність участі такого Учасника в Акції.

4. Порядок участі в Рекламній Акції та гарантовані Заохочення

Для участі в Рекламній Акції необхідно:
4.1. Протягом Періоду проведення Рекламної Акції Учаснику необхідно придбати за одну покупку (в одному чеку) будь-яку продукцію ТМ «NIVEA MEN» в мережі магазинів, в якій проводиться Рекламна Акціяв зазначеній кількості або на зазначену суму (залежно від періоду проведення Рекламної Акції в конкретній мережі магазинів).

4.2. Заохочувальний фонд Акції

4.2.1. Заохочувальний фонд Акції, дата і місце його вручення можуть бути змінені Замовником Акції із внесенням відповідних змін до цих Правил. Заохочувальний фонд Акції обмежений і його кількість може бути змінена (збільшена/зменшена) Замовником Акції, або Замовник може включити в Акцію додаткові Заохочення, не передбачені цими Правилами. Заохочення з Загального фонду заохочень можуть бути замінені Організатором на будь-яке інше заохочення еквівалентною вартістю в будь-якій момент проведення даної Рекламної Акції.

4.2.2. Фонд Заохочень включає наступні Заохочення:

Заохочення №1 – Алюмінієва пляшка з логотипом «Nivea men»

Заохочення №2 - Термокружка з логотипом «Nivea men»

Заохочення №3 - Рушник з логотипом «NIVEA MEN»

Заохочення №4 - Сумка спортивна з логотипом «NIVEA MEN»

Заохочення №5 - Косметичка спортивна з логотипом  «NIVEA MEN»

Деталі порядку проведення Рекламної Акції:

Мережа магазинів в якій проводиться Рекламна Акція

Період проведення Рекламної Акції

Умови участі в Рекламній Акції в визначений  Період

Фонд Заохочень (шт.)

Watsons

03.04.2018р. -29.04.2018р.

Придбай  2 продуктиТМ «NIVEA MEN»  та отримай Заохочення №1

20000

Watsons

03.04.2018р. -29.04.2018р.

Придбай 3 продуктиТМ «NIVEA MEN» та отримай  Заохочення №2

10000

Watsons

05.06.2018. -01.07.2018р.

Придбай   продуктиТМ «NIVEA MEN» на суму не менше ніж 250 грн. та Заохочення №3

7500

Watsons

05.06.2018. -01.07.2018р.

Придбай   продуктиТМ «NIVEA MEN» на суму не менше ніж 250 грн. та Заохочення №4

5000

Eva

12.04.2018р.-02.05.2018р.

Придбай  2 продуктиТМ «NIVEA MEN» та отримай

Заохочення №5

22000

Eva

12.04.2018р.-02.05.2018р.

Придбай 3 продуктиТМ «NIVEA MEN» та отримай Заохочення №2

18000

Eva

03.05.2018р. -16.05.2018р.

Придбай   продуктиТМ «NIVEA MEN» на суму не менше ніж 100 грн. та отримай Заохочення №1

9000

Eva

03.05.2018р. -16.05.2018р.

Придбай   продуктиТМ «NIVEA MEN» на суму не менше ніж 250 грн. та отримай Заохочення №4

19980

ProStor

23.03.2018р.-20.04.2018р.

Придбай   2 продукти ТМ «NIVEA MEN» та отримай Заохочення №1

15000

Космо

08.05.2018р.-28.05.2018р.

Придбай   продукти ТМ «NIVEA MEN» на суму не менше ніж 100 грн. та отримай Заохочення №1

5000

Космо

08.05.2018р.-28.05.2018р.

Придбай   продукти ТМ «NIVEA MEN» на суму не менше ніж 250 грн. та отримай Заохочення №2

1000

Shik&Blesk

15.04.2018р.-15.05.2018р.

Придбай  продуктиТМ «NIVEA MEN»  на загальну суму не менше ніж 250 грн., та отримай Заохочення №4

4000

Shik&Blesk

15.04.2018р.-15.05.2018р.

Придбай продукти ТМ «NIVEA MEN» суму не менше ніж 250 грн., та отримай Заохочення №3

4000

4.3 Заохочення можуть бути отримані Учасниками Акції тільки за умови належного виконання даних Офіційних умов.

4.4. Замовник залишає за собою право самостійно визначати постачальників товарів і послуг, для придбання передбачених Заохочень.

4.5. Заохочення можуть бути отримані Учасниками Акції, що здобули право на отримання таких Заохочень, тільки на підставі цих Офіційних умов. Форма, зовнішній вигляд та зміст Заохочень можуть відрізнятися від зображень на рекламних матеріалах та на Сайті Акції.

4.6. Заохочення не підлягає врученню Учаснику, що здобув право на отримання Заохочення, за результатами Акції, але не виконав усіх Офіційних умов, або будь-яким іншим чином втратив право на отримання Заохочення.

4.7. Заохочення Акції призначено для особистого використання Учасником Акції і не може мати ознаки рекламного чи комерційного замовлення.

4.8. Заміна Заохочення Акції грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Заохочення Акції обміну не підлягає.

4.9. Замовник/Виконавець Акції не несуть ніякої відповідальності по відношенню до подальшого використання Заохочень Учасниками Акції після їх одержання, зокрема, за неможливість Учасниками Акції скористатись наданим Заохоченнями з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Заохочень.

4.10. Відповідальність Виконавця/Замовника обмежується вартістю та кількістю Фонду Заохочень Акції, передбаченого Офіційними умовами.

4.11. Юридичні особи не можуть брати участь в Рекламній Акції. 
4.12. Кількість шансів на одного Учасника необмежена – учасники мають можливість здійснювати стільки покупок (окрім подарункових сертифікатів) стільки разів, скільки забажають протягом Періоду проведення Рекламної Акції згідно до Офіційних умов Рекламної Акції.

5. Порядок отримання Заохочення: 
5.1. У випадку, якщо Учасник Акції виконав Умови Акції у відповідний період він отримує право на отримання Заохочення передбачене Умовами Акції, якщо таке заохочення наявне в магазині відповідної мережі.

6. Права та обов’язки Організатора/Замовника: 
6.1. Організатор/Замовник Рекламної Акції не несе жодної відповідальності за не проведення Рекламної Акції, або не вручення Заохочень у випадку настання таких форс-мажорних обставин, як стихійних лих, пожеж, паводків, воєнних дій будь-якого характеру, блокади, суттєвих змін у чинному законодавстві, яке діє на території проведення Рекламної Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора/Замовника Рекламної Акції обставин.
6.2. Організатор/Замовник Рекламної Акції не несе відповідальність за неможливість отримання Учасником Рекламної Акції Заохочення з будь-яких причин, які не залежать від Організатора/Замовника в тому числі і в разі відмови Переможця в отриманні відповідного Заохочення. При цьому такий учасник Рекламної Акції позбавляється права на отримання від Організатора/Замовника Рекламної Акції будь-якої компенсації, а статус Переможця втрачається.
6.3. Організатор/Замовник Акції має право змінювати умови Акції, попередньо повідомив про це, шляхом розміщення інформації на офіційній сторінці Акції на сайті www.nivea.ua

7. Прикінцеві положення 
7.1. Всі результати Рекламної Акції є остаточними і оскарженню не підлягають.
7.2. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Офіційних умов, і/або питань, не урегульованих цими Офіційними умовами, остаточне рішення приймається Замовником Рекламної Акції відповідно до вимог діючого законодавства України. При цьому рішення Замовника Рекламної Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.
7.3. Учасники Акції погоджуються, що у разі отримання ними Заохочення, передбаченого умовами Рекламної Акції, їх особисті дані, які були надані Організатору, а також аудіо- та відеофіксація самого процесу надання Заохочення, можуть використовуватися у друкованих, аудіо- та відео матеріалах без додаткової спеціальної згоди Учасника, і таке використання ніяким чином Учаснику не оплачується.
7.4. Дані Офіційні умови можуть бути змінені/доповнені Замовником/Організатором протягом всього Строку проведення Рекламної Акції, при цьому інформування відносно змін і доповнень буде здійснено шляхом розміщення інформації на офіційній сторінці Акції на сайті www.niveamen.ua. Такі зміни і доповнення вступають в силу з моменту опублікування, якщо інше не буде передбачено змінами/доповненнями до діючих Офіційних умов.
7.5. Порушення Офіційних умов проведення Акції або відмова від виконання діючих Офіційних умов позбавляє Учасника можливості претендувати на отримання передбаченого чинними Офіційними умовами Заохочення.
7.6. Факт приймання участі у Акції Учасником означає надання повної згоди Учасника з усіма умовами чинних Офіційних умов Рекламної Акції, а також згоди зі збором та обробкою їх персональних даних Організатором/Замовником, на збирання Організатором/Замовником цих персональних даних з будь-яких загальнодоступних джерел, на дії щодо захисту таких персональних даних, на визначення на власний розсуд Організатора/Замовника порядку доступу третіх осіб до персональних даних, а також на дії щодо надання часткового або повного права обробки цих персональних даних іншим суб'єктам відносин, пов'язаних із персональними даними, в обсязі, визначеному на власний розсуд Організатора/Замовника, відповідно до мети, сформульованої в нормативно-правових актах України, які регулюють діяльність Організатора/Замовника. Факт участі в Акції Учасником підтверджує, що він:
а) надає згоду на обробку персональних даних, які надаються Учасником з моменту реєстрації для участі в Акції і на весь строк зберігання Організатором відповідних категорій документів/інформації, визначений згідно законодавства України, після припинення правовідносин між Учасником та Організатором/Замовником;
б) повідомлений про: свої права, визначені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» (надалі-Закон); мету збору персональних даних, що полягає в оприлюднені (повідомленні) результатів Акції Організатором; склад та зміст зібраних персональних даних; осіб, яким передаються його персональні дані та про те, що передача персональних даних може бути здійснена виключно відповідно до ст. 14 Закону. 
7.7. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором/Замовником.